Secció de Recursos i Serveis Tècnics

Darrera actualització: 20/2/2017 18:08 h.
La Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics, Sra. Rosa Maria Canals Garcia

La Secció de Recursos i Serveis Tècnics té com a missió dirigir i coordinar les actuacions que realitza el personal adscrit a la secció, en matèria de serveis tècnics, manteniment d’edificis i execució de projectes informàtics, a partir de les directrius donades pel Servei d’Administració i Gestió i d’acord amb els procediments administratius establerts i la normativa vigent. Altres línies transversals de treball són:

1.-Dirigir i coordinar el desenvolupament dels programes de control d’instal·lacions i de manteniment integral dels edificis de l’Institut del Teatre.

2.-Dirigir i controlar la implementació i desenvolupament de projectes informàtics.

3.-Dirigir i gestionar el funcionament dels espais escènics.

4.-Dirigir i gestionar tots els serveis generals prestats per empreses externes (vigilància, neteja...) i els serveis interns per al funcionament de l'activitat acadèmica.