Reserva social 2022

Darrera actualització: 27/12/2021 09:41 h.
Reserva social 2022 Institut del Teatre

Per acord de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre, de data 22 de desembre de 2021, s'ha aprovat la reserva social de contractació de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2022, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social. 
La contractació pública reservada es concreta en els termes següents:

  • L’objecte contractual susceptible de reserva és els de serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre.
  • La quantia màxima de despesa es fixa en un import de 180.000,00€.
Paraules clau: