Represa gradual de les activitats presencials de l'Institut del Teatre amb les mesures preventives adoptades per fer front a la COVID-19