Presentació òrgans assessors

Darrera actualització: 7/12/2016 16:03 h.
Altres òrgans de l'Institut del Teatre

L'Institut del Teatre es podrà dotar d'altres òrgans per a l'exercici de les seves funcions. Entre ells, es poden identificar:

  • El Consell Assessor
  • El Consell de Direcció
  • El Consell Social