Preguntes freqüents

1. Què és el Portal de la Transparència?

L’instrument de difusió de la informació pública de l'Institut del Teatre, organisme autònom depenent de la Diputació de Barcelona. La informació pública és el conjunt de dades resultants de l’activitat de la corporació i de les relacions de cooperació i col·laboració amb altres administracions públiques.

Serveix per a rendir comptes davant de la ciutadania i legitimar l’acció pública de l'Institut del Teatre.

El Portal de la Transparència està definit i regulat en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. Quina informació pública hi puc consultar?

Dades i documents sobre:

Organització i estructura
Acció de govern
Gestió
Actuacions jurídiques
Contractació i convenis

Si voleu conèixer les obligacions legals de la informació pública, podeu consultar el títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

3. Des de quin any hi ha disponible informació?

Des de l’any 2015 en endavant.

4. Com hi puc cercar informació?

A l’encapçalament de la pàgina teniu disponible l’opció de “Cerca”.

Des de la cerca avançada (icona lupa), podeu afinar la consulta amb els filtres que teniu disponibles:

Que contingui qualsevol de les paraules
Que contingui la frase
Que no contingui les paraules
Tipus de contingut: actuació, contingut, conveni i notícia

5. Què són els temes?

Són les categories en què organitzem la informació a l'Institut del Teatre. Es corresponen amb les matèries en què treballem i en què col·laborem amb els ens locals de la província.    

Principalment trobareu les següents:
Institut del Teatre
Cultura
Educació

6. Què són les paraules clau?

Són les etiquetes que emprem per a identificar i classificar la informació publicada al Portal de la Transparència. En cap cas es corresponen amb els temes.

7. Com puc sol·licitar la traducció al castellà d’un contingut?

Fent ús del formulari de contacte. Els serveis tècnics de l'Institut del Teatre analitzaran la petició i us donaran resposta a l’adreça de correu electrònic que ens hagueu facilitat.

8. Si tinc més dubtes, a qui els puc consultar?

Empleneu formulari de contacte i us contestarem al més aviat possible.