Participa en els processos de selecció del personal docent i de suport a la docència per al curs 2020-21 de l’Institut del Teatre

L’Institut del Teatre inicia els processos per a la selecció de personal docent i de suport a la docència per al curs 2020-21 i ofereix un espai per a accedir a les convocatòries. Podeu consultar tota la informació relativa a les ofertes i convocatòria al web de l’Institut del Teatre.