organ

Darrera actualització: 26/10/2022 - 13:58
El Gerent, Sr. Toni Pérez Rodríguez
La Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la gestió econòmicoadministrativa de l'Institut del Teatre. La persona titular serà nomenada per la Presidència de la Diputació de Barcelona i del seu nomenament es donarà compte als òrgans col·legiats de l'Institut i al Ple de la Diputació de... més.
Darrera actualització: 16/11/2021 - 08:10
En aquest apartat podeu consultar les actes de les sessions del Consell General de l'Institut del Teatre de l'any 2021
Per consultar les actes del Consell General de 2020 podeu fer clic als documents següents: 17 de març 3 de novembre
Darrera actualització: 22/03/2021 - 11:25
En aquest apartat trobareu les actes de les sessions celebrades del Consell General de l'Institut del Teatre
El Consell General es reunirà, com a mínim, una vegada al semestre en sessió ordinària. No obstant això, es podrà reunir en sessió extraordinària sempre que ho consideri necessari la Presidència o a la petició de la quarta part dels seus membres. En tot allò no previst en els vigents estatuts de l'... més.
Darrera actualització: 24/01/2021 - 10:26
En aquest apartat podreu consultar les actes de les sessions de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre de l'any 2020.
Per consultar les actes podeu fer click en els documents següents: 18 de febrer 19 de maig 16 de juny 21 de juliol 28 d'octubre 18 de novembre 16 de desembre
Darrera actualització: 22/10/2020 - 08:05
En aquest apartat podeu consultar les actes de les sessions del Consell General de l'Institut del Teatre de l'any 2020
Per consultar les actes del Consell General de 2020 podeu fer clic als documents següents: 16 de juny de 2020 28 d'octubre de 2020