matriculació

Darrera actualització: 01/09/2021 - 11:08
La Secretaria Acadèmica General, Sra. Montserrat Lloret i Roca
La Secretaria Acadèmica General és l'òrgan tèncic unipersonal encarregat de la coordinació i seguiment de la gestió acadèmica que es deriva de les tasques dels/les titulars de les Secretaries Acadèmiques de totes les Escoles i centres docents de l'Institut del Teatre, sens perjudici de les funcions... més.