junta

Darrera actualització: 08/04/2021 - 22:36
En aquest apartat trobareu els representants dels treballadors laborals de l'Institut del Teatre i els acords.
El Comitè d'Empresa és l'òrgan específic de representació del personal laboral de l'Institut del Teatre. L'òrgan de representació del personal funcionari adscrit a l'Institut del Teatre és la Junta de Personal de l'Institut del Teatre. No obstant, d'acord amb la disposició addicional segona dels... més.
Darrera actualització: 20/04/2017 - 11:48
En aquest apartat podreu consultar les actes de les sessions de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre de l'any 2016
Per consultar les actes podeu fer un click als documents següents: Acta sessió 20 gener de 2016 Acta sessió 11 febrer de 2016 Acta sessió 16 març de 2016 Acta sessió 20 abril de 2016 Acta sessió 18 de maig de 2016 Acta sessió 15 juny de 2016 Acta 20 de juliol de 2016 Acta 21 de setembre de 2016... més.