gestió

Darrera actualització: 25/11/2021 - 08:02
Informació sobre les pròrrogues dels contractes formalitzats.
En aquest apartat podreu consultar les dades més rellevants dels contractes  prorrogats o resolts a l'Institut del Teatre. Aquests llistat, de format excel, permet l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzaran periòdicament. Consulteu al següent enllaç
Darrera actualització: 20/03/2021 - 17:51
Memòria corporativa de l'Institut del Teatre
Seguit trobareu l'enllaç per descarregar-vos la memòria corporativa de l'Institut del Teatre