gerent

Darrera actualització: 26/10/2022 - 13:58
El Gerent, Sr. Toni Pérez Rodríguez
La Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la gestió econòmicoadministrativa de l'Institut del Teatre. La persona titular serà nomenada per la Presidència de la Diputació de Barcelona i del seu nomenament es donarà compte als òrgans col·legiats de l'Institut i al Ple de la Diputació de... més.