formació

Darrera actualització: 18/04/2017 - 16:39
El Pla General de Formació de l’IT, amb l’aprovació del Pla Estratègic de l’Institut del Teatre al gener del 2014 per al període 2014-2017 inicia una nova etapa. La proposta formativa, adreçada als diversos col•lectius de la institució, parteix de la feina feta i incorpora les noves propostes marcades al Pla Estratègic que afecten directament l’àmbit formatiu. Té en compte els cinc vectors transversals que guien i integren la totalitat de les propostes expressades al Pla Estratègic de l’Institut del Teatre i les incorpora com a eina metodològica gràcies a la seva tipificació: (I) Innovació i Recerca, (D) Docència i aprenentatge, (O) L’organització i la gestió de recursos, (V) Visibilitat, (E) Excel•lència
La  formació continuada de totes les persones de l’IT, continua  lligada al desenvolupament de les competències professionals: Cada lloc de treball comporta unes determinades tasques que al seu temps s’associen a unes determinades competències professionals a desenvolupar. Finalitats de la formació... més.
Darrera actualització: 22/02/2017 - 13:57
Entradeta plans transversals
En aquest apartat trobareu els plans transversals, de caràcter anual o plurianual, que dissenya i desenvolupa l'Institut del Teatre.