entitat

Darrera actualització: 18/07/2023 - 14:59
L’Institut del Teatre és una plataforma destinada al conreu i renovació permanents de les arts escèniques i molt especialment de l’escena catalana, actualitzant i desenvolupant les funcions de docència, creació, recerca, conservació i difusió del patrimoni, sempre amb una voluntat innovadora.
Les competències i finalitats de l'Institut del Teatre són: a) L'ensenyament reglat i no reglat de les arts de l'espectacle. b) La promoció i l'organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions i qualsevol altra activitat de formació i promoció en les diverses especialitats de... més.