direccio

Darrera actualització: 04/07/2021 - 23:32
La Directora General, Sra. Silvia Ferrando Luquin
La Direcció General és l'òrgan que dirigeix l'activitat de l'Institut del Teatre, de conformitat a la normativa vigent i els seus estatuts. La persona que ocupa la Direcció General serà nomenada per la Presidència de l'Institut del Teatre, a proposta de la Vicepresidència, per un període de quatre... més.
Darrera actualització: 16/03/2017 - 12:09
Òrgans tècnics d'assistència a la Direcció General
La Direcció General disposa de diversos òrgans que l'assisteixen en les seves tasques de direcció. Aquests òrgans són: La Direcció de Serveis Culturals La Coordinació Acadèmica La Secretaria Acadèmica General La Direcció del MAE
Darrera actualització: 19/12/2016 - 19:40
El Cap dels Serveis Culturals, Sr. Carles Batlle i Jordà
La Direcció dels Serveis Culturals és l'òrgan tècnic unipersonal encarregat de la direcció de les diferents unitats de l'Institut del Teatre que desenvolupen les finalitats de la institució en l'àmbit de la documentació, producció, promoció i difusió de les arts escèniques. Amb aquest objectiu,... més.