contractacio

Darrera actualització: 25/11/2021 - 08:02
Informació sobre les pròrrogues dels contractes formalitzats.
En aquest apartat podreu consultar les dades més rellevants dels contractes  prorrogats o resolts a l'Institut del Teatre. Aquests llistat, de format excel, permet l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzaran periòdicament. Consulteu al següent enllaç
Darrera actualització: 20/03/2020 - 08:15
Es poden visualitzar a través de la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació.
Darrera actualització: 20/03/2020 - 08:15
La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya és l'òrgan consultiu específic en matèria de contractació pública. Els acords i criteris interpretatius que publica es poden trobar a la seva pàgina web.