Consell General

Darrera actualització: 16/11/2021 - 08:10
En aquest apartat podeu consultar les actes de les sessions del Consell General de l'Institut del Teatre de l'any 2021
Per consultar les actes del Consell General de 2020 podeu fer clic als documents següents: 17 de març 3 de novembre
Darrera actualització: 08/02/2021 - 15:19
En aquest apartat trobareu les actes de les sessions celebrades de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre
La Junta de Govern de l'Institut del Teatre es reuneix una vegada al mes, llevat del d'agost, en sessió ordinària. No obstant, la Junta de Govern es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho consideri la Presidència o a petició d'una quarta part dels seus membres. En tot allò no previst en els... més.
Darrera actualització: 22/10/2020 - 08:05
En aquest apartat podeu consultar les actes de les sessions del Consell General de l'Institut del Teatre de l'any 2020
Per consultar les actes del Consell General de 2020 podeu fer clic als documents següents: 16 de juny de 2020 28 d'octubre de 2020
Darrera actualització: 16/06/2020 - 21:10
En aquest apartat podeu consultar les actes de les sessions del Consell General de l'Institut del Teatre de l'any 2019:
Per consultar les actes del Consell General de 2019 podeu fer click als documents següents: 26 de març 14 de novembre (constitutiva)