assessors

Darrera actualització: 16/03/2017 - 12:09
Òrgans tècnics d'assistència a la Direcció General
La Direcció General disposa de diversos òrgans que l'assisteixen en les seves tasques de direcció. Aquests òrgans són: La Direcció de Serveis Culturals La Coordinació Acadèmica La Secretaria Acadèmica General La Direcció del MAE
Darrera actualització: 07/12/2016 - 16:03
Altres òrgans de l'Institut del Teatre
L'Institut del Teatre es podrà dotar d'altres òrgans per a l'exercici de les seves funcions. Entre ells, es poden identificar: El Consell Assessor El Consell de Direcció El Consell Social
Darrera actualització: 29/11/2016 - 20:42
Consell Assessor
Per acord de la Junta de Govern es podrà crear amb caràcter permanent un Consell Assessor, amb funcions consultives, integrat per un màxim de deu membres designats per la Presidència de l'Institut entre persones de qualsevol nacionalitat i reconegut prestigi dintre de l'àmbit cultural. La... més.