ajut

Darrera actualització: 27/01/2017 - 08:52
En aquest apartat podeu consultar els Premis que concedeix l'Institut del Teatre
L’Institut del Teatre vol potenciar la inserció professional dels graduats de les escoles de l'lnstitut del Teatre i d’IT Dansa, donant suport i impulsant la producció i exhibició de diferents projectes (un espectacle de dansa a partir de projectes coreogràfics, muntatges escènics a partir de... més.