Notícies

19/03/2020 - 18:53
L'Institut del Teatre reprèn gradualment les seves activitats presencials amb l'adopció de les mesures adoptades per les autoritats competents per fer front al COVID-19.
30/05/2019 - 10:15
L’Institut del Teatre inicia els processos per a la selecció de personal docent i de suport a la docència per al curs 2020-21 i ofereix un espai per a accedir a les convocatòries. Podeu consultar tota la informació relativa a les ofertes i convocatòria al web de l’Institut del Teatre.
24/04/2017 - 18:10
El Premi Adrià Gual 2020 s’atorgarà al millor projecte de muntatge d’una obra de teatre o de dansa realitzat per graduats de l’Institut, per a donar suport, mitjançant el seu finançament i exhibició en el marc del Grec 2021, Festival de Barcelona, a aquells projectes d’escenificació que combinin professionalitat, qualitat i creativitat.
24/04/2017 - 18:09
L’Institut del Teatre ofereix ajuts econòmics, consistents en l’abonament d’una quantitat equivalent a la reducció de fins al 50% del preu de la matrícula realitzada per pels alumnes oficials de les diferents especialitats dels ensenyaments reglats de l’IT, curs 2020-2021, que reuneixin determinades condicions de situació familiar i d’aprofitament acadèmic.