Meses de contractació

Darrera actualització: 7/4/2017 14:06 h.
Les Meses de contractació assisteixen als Òrgans de contractació. Són els òrgans competents per a la valoració de les ofertes.

Actualment, les licitacions de l'Institut del Teatre tramitades pel procediment obert són tramitades a través del Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona.

L'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona assisteixen en la intervenció de les licitacions de l'Institut del Teatre i a la Mesa de Contractació.

La seva composició es pot consultar al Perfil de contractant.  

Les Actes de les Meses es publicaran, en el respectiu expedient, al Perfil de contractant.