La Vicepresidència

Darrera actualització: 24/3/2020 09:22 h.
El Vicepresident, Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares

La Vicepresidència de l'Institut del Teatre és l'òrgan de govern que substituirà la Presidència i assumirà les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia i exercirà les funcions que li delegui la persona titular de la Presidència.

Actualment, el Vicepresident de l'Institut del Teatre és Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares.