La Secretaria Acadèmica General

Darrera actualització: 1/9/2021 11:08 h.
La Secretaria Acadèmica General, Sra. Montserrat Lloret i Roca

La Secretaria Acadèmica General és l'òrgan tèncic unipersonal encarregat de la coordinació i seguiment de la gestió acadèmica que es deriva de les tasques dels/les titulars de les Secretaries Acadèmiques de totes les Escoles i centres docents de l'Institut del Teatre, sens perjudici de les funcions pròpies d'aquests, així com de les funcions de secretaria i gestió acadèmica derivades de l'òrganització de cursos, programes d'estudi o altres activitats docents que organitzi l'Institut del Teatre.