La Direcció de Serveis Culturals

Darrera actualització: 19/12/2016 19:40 h.
El Cap dels Serveis Culturals, Sr. Carles Batlle i Jordà

La Direcció dels Serveis Culturals és l'òrgan tècnic unipersonal encarregat de la direcció de les diferents unitats de l'Institut del Teatre que desenvolupen les finalitats de la institució en l'àmbit de la documentació, producció, promoció i difusió de les arts escèniques. Amb aquest objectiu, assumeix la responsabilitat directa davant la Direcció General, de la qual dependrà jeràrquicament, de l'organització i direcció de les activitats que es desenvolupen en aquest àmbit.