Grup de Suport a les Escoles

Darrera actualització: 17/2/2017 13:34 h.
Grup de Suport a les Escoles de l'Institut del Teatre

El Grup de Suport a les Escoles està format per quatre persones i tenen com a missió:

a) Donar suport administratiu i tècnic a l'equip directiu de les Escoles en tota la gestió acadèmica.

b) Col·laborar amb la resta de serveis i unitats de l'Institut del Teatre en el circuit administratiu.