Grup de producció

Darrera actualització: 17/2/2017 09:29 h.
Grup de producció

El Grup de Producció de l'Institut del Teatre està format per quatre persones. La seva missió és gestionar tots els processos de producció que es porten a terme des de l'Organisme en els àmbits següents:

a) L'activitat artística d'IT Dansa

b) Les activitats culturals i artístiques en què participa l'Institut del Teatre (Festivals, Congressos, Jornades, etc.)

c) Les accions formatives adreçades als empleats de l'Organisme. 

d) La mobilitat internacional dels alumnes de l'Institut del Teatre (ERASMUS, intercanvis pedagògics, etc.)