Execució dels contractes

Darrera actualització: 25/11/2021 08:02 h.
Informació sobre les pròrrogues dels contractes formalitzats.

En aquest apartat podreu consultar les dades més rellevants dels contractes  prorrogats o resolts a l'Institut del Teatre.

Aquests llistat, de format excel, permet l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzaran periòdicament.

Consulteu al següent enllaç