Execució del pressupost

Darrera actualització: 30/1/2023 19:39 h.
Execució del pressupost

Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme Autònom Institut del Teatre