Estructura interna

Darrera actualització: 23/12/2021 - 09:57
En aquest apartat podreu consultar la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball de l'Institut del Teatre.
PLANTILLA DE PERSONAL En termes legals, s'entén per plantilla el conjunt de places amb dotació pressupostària i s'aprova conjuntament amb el pressupost anual de l'Institut del Teatre. Comprèn totes les places dotades pressupostàriament, estiguin ocupades o vacants, agrupades segons corresponguin a... més.
Darrera actualització: 09/01/2020 - 18:26
En aquest apartat podeu consultar l'organigrama de l'Institut del Teatre.
L'Institut del Teatre s'estructura en els següents àmbits: Estructura acadèmica i cultural:   Les Escoles, els Centres Territorials, el Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques,  la Secretaria Acadèmica General, la Coordinació Acadèmica i la Direcció dels Serveis Culturals.... més.