El Consell Social

Darrera actualització: 17/3/2017 12:23 h.
Consell Social

El Consell Social és l'òrgan de participació que facilita la connexió entre l'Institut del Teatre, la professió i la societat. Amb aquest objectiu, la seva funció és de col·laboració amb l'Institut del Teatre en la definició dels criteris i de les prioritats del seu plantejament estratègic, per tal d'afavorir una orientació sobre les necessitats futures del sector encaminades a facilitar la inserció professional dels graduats i propiciar la projecció dels resultats de les investigacions i innovacions sobre les arts escèniques desenvolupades en els projectes específics que porti a terme l'Institut del Teatre.