El Consell Assessor

Darrera actualització: 29/11/2016 20:42 h.
Consell Assessor

Per acord de la Junta de Govern es podrà crear amb caràcter permanent un Consell Assessor, amb funcions consultives, integrat per un màxim de deu membres designats per la Presidència de l'Institut entre persones de qualsevol nacionalitat i reconegut prestigi dintre de l'àmbit cultural.

La Presidència del Consell Assessor serà la Presidència de l'Institut i a les sessions hi assistiran la Direcció General i la Gerència.