Convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics als alumnes de l’Institut del Teatre del curs acadèmic 2019-20

L’Institut del Teatre ofereix ajuts econòmics, consistents en l’abonament d’una quantitat equivalent a la reducció de fins al 50% del preu de la matrícula realitzada per pels alumnes oficials de les diferents especialitats dels ensenyaments reglats de l’IT, curs 2020-2021, que reuneixin determinades condicions de situació familiar i d’aprofitament acadèmic.