Convenis de pràctiques

Darrera actualització: 1/7/2021 23:31 h.
En aquest apartat trobareu la relació de conveni de pràctiques que l'Institut del Teatre té formalitzats amb diverses empreses i institucions.

Els convenis de pràctiques permetes la incorporació dels alumnes de l'Institut del Teatre en les activitats de l'empresa o entitat conveniada per tal que puguin perfeccionar la seva formació alternant l'estudi amb la realització de pràctiques professionals en centres de treball. Depenen dels subjectes de les pràctiques i de l'àmbit on es desenvolupen. L'Institut del Teatre disposa de diferents tipologies:

  • Per als alumnes de l'ESAD-CSD-ESTAE
    • Àmbit estatal
    • Àmbit comunitari 
    • Àmbit extracomunitari
  • Per als alumnes del Màster Universitari Estudis Teatrals (MUET)

Podeu consulta la relació de convenis de practiques que l'Institut del Teatre clickant en aquest enllaç.