Convenis de col·laboració

Darrera actualització: 1/7/2021 23:30 h.
En aquest apartat trobareu la relació de convenis de col·laboració formalitzats entre l'Institut del Teatre i altres entitats.

Els convenis de col·laboració determinen les obligacions de cada part signàtaria del conveni per col·laborar en un objectiu comú. Representen aquells acords en el què es concreta i delimita l'actuació conjunta a desenvolupar, establint els drets i les obligacions de cada part, activitats, dates de realització, aportacions econòmiques, etc.

En aquest apartat, s'ha inclòs als convenis de patrocini. El  conveni de patrocini és aquell pel qual l'Institut del Teatre realitza una aportació econòmica a canvi de què l'entitat o empresa privada en la realització de la seva activitat esportiva, benèfica, cultural, científica o d’un altre mena, es comprometi a donar publicitat a l'Institut del Teatre.  

Podeu consultar els convenis de col·laboració o de patrocini en aquest enllaç.