Beques per als estudiants i/o graduats/des de l'Institut del Teatre

Darrera actualització: 27/1/2017 08:09 h.
En aquest apartat podreu consultar els projectes que impulsa l'Institut del Teatre amb la percepció d'una beca.

L’article 21 del Reglament General de l'Institut del Teatre preveu la possibilitat d'establir programes d'inserció professional amb l'objectiu de facilitar el pas dels postgraduats en les diferents disciplines artístiques a la vida professional. Així mateix, els estatuts de l’Institut del Teatre recullen entre les seves finalitats, les activitats de formació i promoció en les diverses especialitats de les arts de l’espectacle. En aquest sentit, l'Institut del Teatre impulsa diferents projectes pedagógics amb la percepció d'una beca.

Les beques de col・laboracio tindran per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la formacio teorica i practica dels estudiants i la preparacio professional dels titulats universitaris, mitjancant la realitzacio de tasques de suport a les activitats propies de la corporacio i dels seus organismes publics, en l'ambit de la formacio, l'estudi i la recerca.