Beques per a la formació i el perfeccionament dels graduats de l'Institut del Teatre

Darrera actualització: 26/1/2017 18:08 h.
En aquest apartat podreu consultar les bases i convocatoria de Beques per a la formació i el perfeccionament dels graduats de l'Institut del Teatre.

La finalitat d'aquestes beques és el perfeccionament formatiu dels graduats de l'lnstitut del Teatre. La beca sufragarà la despesa d'una part dels projectes relacionada amb tots els àmbits de les arts escèniques que pretenguin realitzar els/les graduats/es de l'lnstitut del Teatre, incloent les despeses de matrícula, manutenció i allotjament en els casos de projectes que tinguin lloc fora de Catalunya.

S'entendrà per projecte, I'estudi detallat d’una acció formativa que es pretén realitzar i el pla proposat per realitzar-la. En aquest sentit, les accions formatives proposades no poden haver començat amb anterioritat a la data de termini de presentació de sol·licituds.

L'lnstitut del Teatre concedirà com a màxim dos beques per un import màxim de 3.780,00€ cadascuna.

AdjuntMida
bases_beques_perfeccionament.pdf504.32 KB