Beques pel projecte pedagògic IT-Tècnica

Darrera actualització: 26/1/2017 17:31 h.
En aquest apartat podeu consultar les bases per a la selecció dels graduats per formar part del projecte "IT-TÈCNICA".

El projecte IT-TÈCNICA neix l'any 2015 amb la voluntat de promocionar la inserció dels seus alumnes titulats en el món laboral i professional. El projecte "IT-TÈCNICA" es basa en l’aplicació de les tècniques de simulació  d’empresa en el centre de formació en combinació amb la realització de tallers pràctics en els que l’alumne s’integrarà en els equips tècnics que participen en les diverses activitats pedagògiques o culturals que s’organitzin a l’Institut del Teatre o serà acollit en pràctiques d’empresa.

Es tracta d’un model de formació en competències basat en la realització real o simulada de les activitats (Aprendre mitjançant l’acció). El docent es constitueix com a tutor i acompanyant del procés d’aprenentatge de l’estudiant. L’objectiu és integrar en el si del centre de formació la realitat empresarial al mateix temps que s’exploren noves metodologies en el procés d’ensenyament – aprenentatge.

Podeu consultar les bases per a la selecció d'un màxim de 9 graduats/des per al curs 2016-17.