Balanç i compte de resultats

Darrera actualització: 3/2/2023 10:46 h.
Balanç i compte de Resultats

Els comptes anuals de l'Organisme Autònom Institut del Teatre estan integrats en el Compte General de la Diputació de Barcelona.