Scopes

Què fem i com ho fem: planificació, actuacions, qualitat i avaluació.

Plans d'actuació

Documents de planificació estratègica i transversal que du a terme l'Institut del Teatre

Gestió de la qualitat i l'avaluació

Informació sobre avaluacions, enquestes de satisfacció i qualitat a l'entorn de l'Institut del Teatre