Scopes

Qui som, com ens organitzem i quin és el nostre sector públic dependent.

Estructura i recursos humans

L'estructura orgànica, la plantilla, la relació de llocs de treball, les convocatòries de selecció, les retribucions, autoritzacions de compatibilitat i informació sobre els pactes, acords i representants sindicals