Scopes

Com gestionem els recursos econòmics i el nostre patrimoni.

Pressupostos

Informació relativa a les previsions inicials dels ingressos i les despeses anuals, la seva execució durant l’any, i les dades resultants al final de l’exercici

Patrimoni

Informació relativa a la gestió patrimonial de l'Institut del Teatre

Ajuts i subvencions

Informació relativa a les diferents iniciatives de l’Institut del Teatre per a promoure la inserció professional dels seus graduat/des i per impulsar el perfeccionament dels seus estudiants