Altres òrgans d'administració de l'Institut del Teatre

Darrera actualització: 16/3/2017 12:26 h.
Altres òrgans d'administració de l'Institut del Teatre

Independentment de les Escoles i dels Centres, l'Institut del Teatre, per al compliment de les seves finalitats, disposa de Centres Territorials, que es conformen com a nuclis d'activitats pedagògiques, d'investigació, de divulgació, de producció i d'animació de les arts de l'espectacle, situats fora de la ciutat de Barcelona. Tenen caràcter de delegacions de l'Institut del Teatre i, com a tals, en depenen orgànicament i funcionalment. Actualment, l'Institut del Teatre disposa del Centre Territorial del Vallès (Terrassa) i el Centre Territorial d'Osona (Vic) i capdavant d'aquests Centres Territorials hi ha una Direcció que serà nomenada per la Presidència, a proposta de la Direcció General, de qui dependrà jeràrquicament.

Així mateix, l'Institut del Teatre disposa del Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE) que forneix un servei d'informació i documentació sobre l'espectacle en viu, que té per objecte contribuir a l'estudi de l'espectacle a Catalunya i l'acostament del públic al coneixement d'altres realitats escèniques. Al capdavant del MAE hi ha la seva Direcció que dependrà jeràrquicament de la Direcció dels Serveis Culturals.