Quines són les nostres normes de funcionament i quins els acords dels nostres òrgans de govern.

Qui som, com ens organitzem i quin és el nostre sector públic dependent.

Què fem i com ho fem: planificació, actuacions, qualitat i avaluació.

Com gestionem els recursos econòmics i el nostre patrimoni.

Què i com contractem i quins convenis signem.