Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 24/03/2020 - 09:14
La Presidenta de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, Excma. Sra. Núria Marín i Martínez
En sessió plenària extraordinària celebrada el dia 11 de juliol de 2019  ha estat escollida la Presidenta de la Corporació en favor de l’Excma. Sr. Núria Marín i Martínez, qui, va prendre possessió del seu càrrec i, en conseqüència, va assumir la Presidència de l’Organisme Autònom Institut del... més.
Darrera actualització: 17/09/2019 - 08:00
Memòria corporativa de l'Institut del Teatre
Seguit trobareu l'enllaç per descarregar-vos la memòria corporativa de l'Institut del Teatre