Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 09/05/2018 - 20:16
La Presidenta de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, Exma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
En sessió plenària extraordinària celebrada el dia 15 de juliol de 2015 es va constituir la Diputació de Barcelona i es va procedir a l’elecció i nomenament de la Presidenta de la Corporació en favor de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, qui, va prendre possessió del seu càrrec i, en conseqüència... més.
Darrera actualització: 03/05/2018 - 15:19
Memòria corporativa de l'Institut del Teatre
Seguit trobareu l'enllaç per descarregar-vos la memòria corporativa de l'Institut del Teatre