Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 29/11/2016 - 20:36
La Presidenta de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, Exma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
En sessió plenària extraordinària celebrada el dia 15 de juliol de 2015 es va constituir la Diputació de Barcelona i es va procedir a l’elecció i nomenament de la Presidenta de la Corporació en favor de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, qui, va prendre possessió del seu càrrec i, en conseqüència... més.
Darrera actualització: 07/10/2016 - 14:35
Memòria corporativa de l'Institut del Teatre
La Memòria 2016 s'aprovarà previsiblement a mitjans de març del 2017 Enllaç a la Memòria corporativa de la Diputació de Barcelona