Administració local

Darrera actualització: 14/02/2018 - 14:27
En aquest apartat trobareu les actes de les sessions celebrades de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre
La Junta de Govern de l'Institut del Teatre es reuneix una vegada al mes, llevat del d'agost, en sessió ordinària. No obstant, la Junta de Govern es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho consideri la Presidència o a petició d'una quarta part dels seus membres. En tot allò no previst en els... més.
Darrera actualització: 08/02/2018 - 14:43
En aquest apartat podreu consultar les actes de les sessions de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre de l'any 2017
Per consultar les actes podeu fer un click als documents següents: Acta sessió 15 de  gener de 2017 Acta sessió 25 de febrer de 2017 Acta sessió 15 de març de 2017 Acta sessió 19 d'abril de 2017 Acta sessió 17 de maig de 2017 Acta sessió 21 de juny de 2017 Acta sessió 19 de juliol de 2017 Acta... més.
Darrera actualització: 20/11/2017 - 14:38
En aquest apartat trobareu els representants dels treballadors laborals de l'Institut del Teatre i els acords.
El Comitè d'Empresa és l'òrgan específic de representació del personal laboral de l'Institut del Teatre. L'òrgan de representació del personal funcionari adscrit a l'Institut del Teatre és la Junta de Personal de l'Institut del Teatre. No obstant, d'acord amb la disposició addicional segona dels... més.
Darrera actualització: 14/11/2017 - 15:24
En aquest apartat podeu consultar les actes de les sessions del Consell General de l'Institut del Teatre de l'any 2017
Per consultar les actes del Consell General de 2017 podeu fer click als documents següents: 15 de març de 2017 15 de novembre de 2017
Darrera actualització: 05/10/2017 - 10:53
Execució del pressupost
Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme Autònom Institut del Teatre