Administració local

Darrera actualització: 01/06/2021 - 09:50
Publicació del Projecte executiu i de l'Estudi de Seguretat i Salut per a la substitució de les refredadores a l’Institut del Teatre (seu de Barcelona).
Darrera actualització: 22/05/2021 - 14:13
En aquest apartat podreu consultar les actes de les sessions de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre de l'any 2021.
Per consultar les actes podeu fer clic en els documents següents: 27 de gener 10 de febrer 22 de febrer (urgent i extraordinària) 1 de març (urgent i extraordinària) 12 de març (urgent i extraordinària) 17 de març 21 d'abril  19 de maig 16 de juny
Darrera actualització: 29/04/2021 - 13:23
Pressupost
Conté els crèdits de despeses i previsions d'ingressos a executar durant l'exercici corresponent. Es presenta resumit per capítols i amb classificació econòmica a nivell de subconcepte. Aquest pressupost està integrat en el Pressupost General de la Diputació de Barcelona.
Darrera actualització: 28/04/2021 - 12:52
Inventari de béns i drets de l'Organisme Autònom Institut del teatre
Inventari de béns i drets de l'Organisme Autònom Institut del Teatre per epígrafs.
Darrera actualització: 28/04/2021 - 12:02
Liquidació del pressupost
La liquidació del pressupost de l'Organisme Autònom Institut del Teatre s'aprova pel President de la Diputació de Barcelona, juntament amb la de la pròpia Diputació i la resta d'organismes autònoms. Per accedir a la liquidació del pressupost de la Diputació podeu clickar en el següent enllaç