Administració local

Darrera actualització: 22/10/2020 - 08:05
En aquest apartat podeu consultar les actes de les sessions del Consell General de l'Institut del Teatre de l'any 2020
Per consultar les actes del Consell General de 2020 podeu fer clic als documents següents: 16 de juny de 2020 28 d'octubre de 2020
Darrera actualització: 22/10/2020 - 08:03
En aquest apartat podreu consultar les actes de les sessions de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre de l'any 2020.
Per consultar les actes podeu fer click en els documents següents: 18 de febrer 19 de maig 16 de juny 21 de juliol 28 d'octubre
Darrera actualització: 27/07/2020 - 17:40
En aquest apartat trobareu les actes de les sessions celebrades del Consell General de l'Institut del Teatre
El Consell General es reunirà, com a mínim, una vegada al semestre en sessió ordinària. No obstant, es podrà reunir en sessió extraordinària sempre que ho consideri necessari la Presidència o a la petició de la quarta part dels seus membres. En tot allò no previst en els vigents estatuts de l'... més.
Darrera actualització: 01/07/2020 - 14:19
Execució del pressupost
Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme Autònom Institut del Teatre
Darrera actualització: 16/06/2020 - 21:10
En aquest apartat podeu consultar les actes de les sessions del Consell General de l'Institut del Teatre de l'any 2019:
Per consultar les actes del Consell General de 2019 podeu fer click als documents següents: 26 de març 14 de novembre (constitutiva)