Suspensió de l'activitat i mesures excepcionals per fer front al COVID-19