Pla d'autoprotecció (Barcelona)

Darrera actualització: 27/1/2020 09:11 h.
El Pla d'autoprotecció és el document que estableix el marc funcional previst en un establiment amb l'objectiu de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i béns, determinant les respostes adequades davant de possible situacions d'emergència.

Pla d'autoprotecció de l'Institut del Teatre a Barcelona d'acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

AdjuntMida
PAU 20194.12 MB