Participa en els processos de selecció del personal docent i de suport a la docència per al curs 2018-19 de l’Institut del Teatre