Participa en els processos de selecció del personal docent i de suport a la docència per al curs 2017-18 de l’Institut del Teatre