Institut del Teatre

Darrera actualització: 24/03/2020 - 09:14
La Presidenta de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, Excma. Sra. Núria Marín i Martínez
En sessió plenària extraordinària celebrada el dia 11 de juliol de 2019  ha estat escollida la Presidenta de la Corporació en favor de l’Excma. Sr. Núria Marín i Martínez, qui, va prendre possessió del seu càrrec i, en conseqüència, va assumir la Presidència de l’Organisme Autònom Institut del... més.
Darrera actualització: 24/03/2020 - 09:05
En aquest apartat trobareu les autoritzacions de compatibilitat concedides als empleats de l'Institut del Teatre per a desenvolupar una segona activitat al sector públic o privat.
Tots els empleats de les administracions públiques i, per tant, de l'Institut del Teatre, estan subjectes al règim d'incompatibilitats regulat per la legislació catalana i estatal. En conseqüència, qualsevol empleat que vulgui desenvolupar un càrrec, activitat o segon lloc de treball en el sector... més.
Darrera actualització: 20/03/2020 - 08:15
Es poden visualitzar a través de la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació.
Darrera actualització: 20/03/2020 - 08:15
La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya és l'òrgan consultiu específic en matèria de contractació pública. Els acords i criteris interpretatius que publica es poden trobar a la seva pàgina web. 
Darrera actualització: 20/03/2020 - 08:15
Registre Públic de contractes i Registre Electrònic d'empreses licitadores
La Generalitat de Catalunya disposa del Registre públic de contractes i del Registre electrònic d'empresa licitadores. Es poden consultar a través de la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació