Institut del Teatre

Darrera actualització: 25/07/2019 - 09:05
Execució del pressupost
Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme Autònom Institut del Teatre
Darrera actualització: 08/07/2019 - 15:09
En aquest apartat podreu consultar les actes de les sessions de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre de l'any 2019. Per consultar les actes podeu fer click en els documents següents:
Per consultar les actes podeu fer un click als documents següents: 22 de gener de 2019 12 de febrer de 2019 26 de març de 2019 9 d'abril de 2019 14 de maig de 2019 23 de maig de 2019 (sessió extraordinària) 18 de juny de 2019 16 de juliol de 2019 17 de setembre de 2019 15 d'octubre de 2019 12 de... més.
Darrera actualització: 01/05/2019 - 22:19
Podeu consultar el pla d'us dels espais compartits al web corporatiu de l'Institut del Teatre, a través del següent enllaç:
https://www.institutdelteatre.cat/ca/institut-del-teatre/l-institucio/institut-pla-estrategic.htm
Darrera actualització: 25/04/2019 - 00:06
Òrgans de govern i administració
ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L'INSTITUT DEL TEATRE L’INSTITUT DEL TEATRE és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves... més.
Darrera actualització: 19/04/2019 - 05:33
En aquest apartat trobareu les actes de les sessions celebrades del Consell General de l'Institut del Teatre
El Consell General es reunirà, com a mínim, una vegada al semestre en sessió ordinària. No obstant, es podrà reunir en sessió extraordinària sempre que ho consideri necessari la Presidència o a la petició de la quarta part dels seus membres. En tot allò no previst en els vigents... més.