Institut del Teatre

Darrera actualització: 01/06/2021 - 09:50
Publicació del Projecte executiu i de l'Estudi de Seguretat i Salut per a la substitució de les refredadores a l’Institut del Teatre (seu de Barcelona).
Darrera actualització: 29/04/2021 - 13:23
Pressupost
Conté els crèdits de despeses i previsions d'ingressos a executar durant l'exercici corresponent. Es presenta resumit per capítols i amb classificació econòmica a nivell de subconcepte. Aquest pressupost està integrat en el Pressupost General de la Diputació de Barcelona.
Darrera actualització: 28/04/2021 - 12:52
Inventari de béns i drets de l'Organisme Autònom Institut del teatre
Inventari de béns i drets de l'Organisme Autònom Institut del Teatre per epígrafs.
Darrera actualització: 28/04/2021 - 12:02
Liquidació del pressupost
La liquidació del pressupost de l'Organisme Autònom Institut del Teatre s'aprova pel President de la Diputació de Barcelona, juntament amb la de la pròpia Diputació i la resta d'organismes autònoms. Per accedir a la liquidació del pressupost de la Diputació podeu clickar en el següent enllaç
Darrera actualització: 28/04/2021 - 11:53
Balanç i compte de Resultats
Els comptes anuals de l'Organisme Autònom Institut del Teatre estan integrats en el Compte General de la Diputació de Barcelona.