Institut del Teatre

Darrera actualització: 01/07/2020 - 14:19
Execució del pressupost
Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme Autònom Institut del Teatre
Darrera actualització: 16/06/2020 - 21:22
En aquest apartat trobareu les actes de les sessions celebrades del Consell General de l'Institut del Teatre
El Consell General es reunirà, com a mínim, una vegada al semestre en sessió ordinària. No obstant, es podrà reunir en sessió extraordinària sempre que ho consideri necessari la Presidència o a la petició de la quarta part dels seus membres. En tot allò no previst en els vigents estatuts de l'... més.
Darrera actualització: 16/06/2020 - 21:10
En aquest apartat podeu consultar les actes de les sessions del Consell General de l'Institut del Teatre de l'any 2019:
Per consultar les actes del Consell General de 2019 podeu fer click als documents següents: 26 de març 14 de novembre (constitutiva)
Darrera actualització: 16/06/2020 - 20:52
En aquest apartat podreu consultar les actes de les sessions de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre de l'any 2020.
Per consultar les actes podeu fer click en els documents següents: 18 de febrer 19 de maig 16 de juny
Darrera actualització: 14/04/2020 - 12:38
En aquest apartat trobareu els representants dels treballadors laborals de l'Institut del Teatre i els acords.
El Comitè d'Empresa és l'òrgan específic de representació del personal laboral de l'Institut del Teatre. L'òrgan de representació del personal funcionari adscrit a l'Institut del Teatre és la Junta de Personal de l'Institut del Teatre. No obstant, d'acord amb la disposició addicional segona dels... més.