Institut del Teatre

Darrera actualització: 04/10/2021 - 11:05
En aquest apartat podeu consultar les actes de les sessions del Consell General de l'Institut del Teatre de l'any 2021
Per consultar les actes del Consell General de 2020 podeu fer clic als documents següents: 17 de març 20 d'octubre
Darrera actualització: 01/09/2021 - 11:08
La Secretaria Acadèmica General, Sra. Montserrat Lloret i Roca
La Secretaria Acadèmica General és l'òrgan tèncic unipersonal encarregat de la coordinació i seguiment de la gestió acadèmica que es deriva de les tasques dels/les titulars de les Secretaries Acadèmiques de totes les Escoles i centres docents de l'Institut del Teatre, sens perjudici de les funcions... més.
Darrera actualització: 04/07/2021 - 23:32
La Directora General, Sra. Silvia Ferrando Luquin
La Direcció General és l'òrgan que dirigeix l'activitat de l'Institut del Teatre, de conformitat a la normativa vigent i els seus estatuts. La persona que ocupa la Direcció General serà nomenada per la Presidència de l'Institut del Teatre, a proposta de la Vicepresidència, per un període de quatre... més.
Darrera actualització: 01/07/2021 - 23:31
En aquest apartat trobareu la relació de conveni de pràctiques que l'Institut del Teatre té formalitzats amb diverses empreses i institucions.
Els convenis de pràctiques permetes la incorporació dels alumnes de l'Institut del Teatre en les activitats de l'empresa o entitat conveniada per tal que puguin perfeccionar la seva formació alternant l'estudi amb la realització de pràctiques professionals en centres de treball. Depenen dels... més.
Darrera actualització: 01/07/2021 - 23:30
En aquest apartat trobareu la relació de convenis de col·laboració formalitzats entre l'Institut del Teatre i altres entitats.
Els convenis de col·laboració determinen les obligacions de cada part signàtaria del conveni per col·laborar en un objectiu comú. Representen aquells acords en el què es concreta i delimita l'actuació conjunta a desenvolupar, establint els drets i les obligacions de cada part, activitats, dates de... més.